Często zadawane pytania

1. Kto może zgłaszać referaty na konferencję?

Punkt uległ zmianie!

Referaty na konferencję mogą zgłaszać studenci studiów I, II i III stopnia (tzn. studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich), a także inne osoby zainteresowane tematyką konferencji. Tym niemniej, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, studenci będą traktowani priorytetowo.

2. Kto powinien uiścić opłatę konferencyjną?

Opłatę konferencyjną powinni uiścić referenci, których referaty zostały zaakceptowane oraz słuchacze, którzy chcą otrzymać materiały konferencyjne.

3. Czym różni się słuchacz od wolnego słuchacza?

Wolny słuchacz, w przeciwieństwie do zwykłego słuchacza, nie uiszcza opłaty konferencyjnej i nie otrzymuje materiałów konferencyjnych. Opcja ta pojawił się w formularzu rejestracyjnym, ponieważ chcemy oszacować ile osób weźmie udział w konferencji.

4. Czy referenci i zwykli słuchacze wnoszą taką samą opłatę konferencyjną?

Tak.

5. Jak powinny być rejestrowane referaty dwuosobowe?

Jedna z osób, które wygłaszają referat dwuosobowy, powinna w formularzu rejestracyjnym wybrać opcję “1 – referent” i załączyć abstrakt, natomiast druga osoba, w tym samym formularzu, powinna wybrać opcję “2 – słuchacz”. W abstrakcie powinny być umieszczone nazwiska obu referentów.