Harmonogram

3 maja – ostateczny termin wysyłania abstraktów
10 maja – termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do wygłoszenia referatów
17 maja – ostateczny termin uiszczania opłat konferencyjnych

Konferencja:
26 maja (sobota) – bloki tematyczne: informatyka, językoznawstwo
27 maja (niedziela) – bloki tematyczne: filozofia, psychologia

Szczegółowy harmonogram wystąpień konferencyjnych zostanie opublikowany ok. 10 maja.