Nagrania wykładów

 1. prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska,
  Wykład inauguracyjny – Widzieć, wiedziec, powiedzieć: percepcja, koncepcja, ekspresja
 2. Maria Borkowska,
  Koncepcja rheomode Davida Bohma, czyli eksperyment z dynamizacją języka i myślenia
 3. Joanna Myśliwiec,
  Rozmowa z maszyną – inteligencja konwersacyjna.
 4. mgr inż. Aleksander Pohl,
  Język, znaczenie i test Turinga
 5. mgr Michał Tyburski,
  Logika niemonotoniczna i sztuczna inteligencja
 6. mgr inż. Krystian Wojtkiewicz,
  Model przetwarzania języka naturalnego na język wewnętrzny konceptualnie obiektowo zorientowanego systemu sztucznej inteligencji (COOS)
 7. prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz,
  Rozumienie rozumienia
 8. Błażej Skrzypulec,
  Kognitywistyka a zasada identyczności nieodróżnialnych
 9. Tomasz Konik,
  Dwa problemy u podstaw AI
 10. dr Jerzy Pluta,
  Informacja a intencjonalność
 11. Kamil Sokołowski,
  Czy wyniki Godla mówią coś o naturze umysłu? J. M. Schins versus P. S. Churchland
 12. mgr Marcin Wróbel,
  Rola eksperymentu myślowego na przykładzie argumentu z Mary
 13. mgr Krzysztof Chodasewicz,
  Empiryczne racje argumentu z wielorakiej realizacji
 14. dr Eligiusz Wronka,
  O inteligentnych cechach systemu nerwowego – analiza krytyczna teorii i wyników badań
 15. Agnieszka Krzyżanowska i Dariusz Zapała,
  Systemy X i C – neurokognitywny model percepcji zjawisk społecznych
 16. mgr Kamila Dobrenko,
  W poszukiwaniu dyspozycyjnych uwarunkowań dekodowania utajonych informacji słownych
 17. Marta Siedlecka i Dariusz Asanowicz,
  Czy sztucznej inteligencji potrzebna jest intuicja? Uczenie mimowolne u ludzi i w sieciach koneksjonistycznych
 18. Urszula Mihułowicz,
  Czy synestezja może być przydatna sztucznemu umysłowi?
 19. mgr Agnieszka Pluta,
  Rola języka w teorii umysłu. Czy zdolność do rozumienia stanów mentalnych innych osób jest zależna od języka?