Rocznik Kognitywistyczny – tom I/2007

Leopold Hess, Tomasz Konik, Marta Siedlecka, Jadwiga Sitnicka,

Błażej Skrzypulec, Artur Wieczorek redakcja

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

ISBN: 978-83-233-2468-3

Spis treści:

 1. Jerzy Perzanowski, Słowo wstępne
 2. Dariusz Asanowicz, Marta Siedlecka, Czy sztucznej inteligencji potrzebna jest intuicja? Uczenie mimowolne u ludzi i w sieciach koneksjonistycznych, s. 11 – 16
 3. Krzysztof Chodasewicz, Empiryczne racje argumentu z wielorakiej realizacji, s. 17 – 24
 4. Kamila Dobrenko, Od czego zależy wykorzystywanie subtelnych informacji płynących ze środowiska? Czyli poszukiwania dyspozycyjnych uwarunkowań dekodowania utajonych słów, s. 25 – 36
 5. Agnieszka Krzyżanowska, Dariusz Zapała, Systemy ,,X” I ,,C” – neurokognitywny model percepcji zjawisk społecznych, s. 37 – 44
 6. Tomasz Konik, Dwa problemy u podstaw AI, s. 45 – 50
 7. Urszula Mihułowicz, Czy synestezja może być przydatna sztucznemu umysłowi?, s. 51 – 56
 8. Agnieszka Pluta, Rola języka w teorii umysłu. Czy zdolność do rozumienia stanów mentalnych innych osób jest zależna od języka?, s. 57 – 64
 9. Jerzy Pluta, Uwagi o redukcji intencjonalności do informacji, s. 65 – 70
 10. Aleksander Pohl, Język, znaczenie i test Turinga, s. 71 – 88
 11. Błażej Skrzypulec, Kognitywistyka a zasada identyczności nieodróżnialnych, s. 89 – 94
 12. Kamil Sokołowski, Czy wyniki Gödela mówią coś o naturze umysłu?, s. 95 – 102
 13. Marcin Wróbel, Rola eksperymentu myślowego na przykładzie argumentu z Mary, s. 103 – 111