Sekcja informatyczna

Informatyka od momentu swojego powstania zwrócona jest ku zastosowaniom praktycznym. Tylko na obszarze tej właśnie nauki teoretyczne rozważania nad możliwością stworzenia sztucznej inteligencji, prowadzone w pozostałych dziedzinach kognitywistycznych, mogą doczekać się empirycznej weryfikacji. Jest to jeden z powodów, dla których program AI, choć wielokrotnie krytykowany, jest ciągle kontynuowany.

Proponowane zagadnienia:

  1. Najważniejsze dziedziny współczesnej SI.
  2. Najbardziej spektakularne sukcesy i porażki SI.
  3. Model obliczeniowy realizowany przez współczesne komputery, a modele obliczeniowe mózgu (umysłu).
  4. Wzajemne oddziaływanie informatyki oraz innych nauk, w tym kognitywnych.
  5. Czy test Turinga pozostaje nadal najlepszą odpowiedzią na pytanie o inteligentne zachowania systemów komputerowych?