Sekcja lingwistyczna

Językoznawstwo kognitywne to dziedzina względnie młoda, jednak niezwykle istotna dla zagadnienia inteligencji – zarówno sztucznej, jak i naturalnej. Czym wszak byłaby maszyna bez języka, umożliwiającego jej porozumienie z człowiekiem? Drugiej strony, jak mielibyśmy marzyć o zrozumieniu naszych procesów poznawczych, bez refleksji nad narzędziem, przy pomocy którego wyrażamy swe myśli?

Przykładowe zagadnienia:

  1. Psychologiczna baza funkcjonowania języka, czyli: jak język jest przetwarzany przez człowieka? (psycholingwistyka)
  2. Przetwarzanie języka naturalnego, powstawanie i wdrażanie języków sztucznych.
  3. Miejsce maszyny w zagadnieniu języka, specyficzne właściwości języka: czy maszyny będą w stanie interpretować świat?
  4. Jak ściśle powiązany jest język z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata?
  5. Do czego służy nam język? Czym odróżnia nas od innych stworzeń?