Sekcja psychologiczna

Niewątpliwie, to właśnie psychologia wydaje się naturalnym punktem wyjścia dla dociekań dotyczących mechanizmów ludzkiego poznania. Rozwój teorii sztucznej inteligencji także pozostaje pod znaczącym wpływem psychologicznych badań nad neuronalnymi mechanizmami przetwarzania informacji. Zależność ta jest jednak obustronna: osiągnięcia twórców AI często stają się inspiracją dla podjęcia nowych badań na gruncie psychologii i neurobiologii.

Oto przykładowe obszary zagadnień:

  1. Sztuczna inteligencja a inteligencja naturalna.
  2. Zastosowania sztucznej inteligencji w psychologii i neurobiologii.
  3. Ewolucja mózgu i umysłu.
  4. Poza inteligencją – sztuczne emocje, sztuczne motywacje, sztuczna osobowość?
  5. Ograniczenia ludzkiego umysłu a ograniczenia umysłów sztucznych.
  6. Komputerowe modelowanie procesów poznawczych.