Editorial Board of “Yearbook of Cognitive Science”

  • prof. dr hab. Józef Bremer – Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski – Katedra Lingwistyki Komputerowe, Uniwersytet Jagielloński, Grupa Lingwistyki Komputerowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie