“Yearbook of Cognitive Science” Editorial Info

Editorial Address

“Rocznik Kognitywistyczny”
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej UJ
ul. Lojasiewicza 4
30-384 Krakow

Electronic Address

rocznik@kognitywistyka.eu

Editors
  • PhD Aleksander Pohl – Editor-in-Chief
  • PhD Marta Siedlecka
  • Adrianna Smurzyńska