Redakcja “Rocznika Kognitywistycznego”

Adres korespondencyjny

“Rocznik Kognitywistyczny”
Katedra Lingwistyki Komputerowej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-384 Kraków

Adres elektroniczny

rocznik@kognitywistyka.eu

Zespół redakcyjny
  • dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl – redaktor naczelny aleksander.pohl@uj.edu.pl
  • dr Marta Siedlecka – zastępczyni redaktora naczelnego marta.siedlecka@uj.edu.pl
  • mgr Adrianna Smurzyńska