Rocznik Kognitywistyczny – tom V/2011

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru Rocznika Kognitywistycznego!

Opublikowane artykuły:

 1. Izabela Chmiel, Maciej Górkiewicz Dwa argumenty za opcją odpowiedzi Nie-wiem oprócz opcji Tak/Nie w anonimowych testach zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych
 2. Agnieszka Drabik NLP – narzędzie perswazji czy sztuka manipulacji?
 3. Michał Dudek „Dopiero po amputacji będę kompletny” – Body Integrity Identity Disorder jako interdyscyplinarne wyzwanie – zarys problematyki
 4. Agnieszka Dziob, Paulina Łazarewicz Zastosowanie Słowosieci w tłumaczeniach
 5. Katarzyna Eliasz Walka o neuronalne terytoria. Zastosowanie zdobyczy nauk kognitywnych w badaniu naruszeń prawa o ochronie znaków towarowych
 6. Filip Gęsiarz Po co ekonomom mózgi, czyli o pożytkach z neuroekonomii.
 7. Paweł Gładziejewski Symulacja mentalna jako podstawa kontaktu poznawczego z fikcyjnymi narracjami
 8. Anna Grzybkowska Adaptacja pryzmatyczna w rehabilitacji pacjentów z jednostronnym zaniedbywaniem przestrzeni
 9. Weronika Kałwak Metody jakościowe w badaniu bólu – doniesienie z badań.
 10. Krzysztof Kasparek, Paweł Banaś Neuropoznawcze modele przestępczości i ich zastosowanie w psychologii sądowej na przykładzie diagnostyki dewiacyjnych preferencji seksualnych
 11. Stanisław Krawczyk, Piotr Migdał Zespół Aspergera, nauki ścisłe i kultura nerdów
 12. Marta Łukowska Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii.
 13. Marcin Łukasz Makowski Czy maszyny potrafią zrobić coś zupełnie nowego? Pytanie na temat ograniczeń kreatywności, albo powrót do zarzutu Lady Lovelace.
 14. Joanna Mańczak Kognitywistyka w edukacji – zastosowanie metody RECITO w procesie nabywania, usprawniania i utrwalania umiejętności czytania oraz reedukacji dzieci z zaburzeniami w tym zakresie
 15. Bartłomiej Matoga Projektowanie użytecznych interfejsów
 16. Marta Mrozowicz Procesy poznawcze w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych – prawdziwe wyzwanie dla nauk kognitywnych.
 17. Ewa Mróz, Joanna Rząsa Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci.
 18. Wojciech Piwowarczyk, Jakub Słupski Zanik procesu deszyfracji normy a jej obowiązywanie w sensie faktycznym
 19. Witold Płotka Czy działania opierają się na reprezentacjach? Kognitywistyka a praktyka
 20. Piotr Podlipniak O ewolucyjnych źródłach niektórych muzycznych preferencji estetycznych.
 21. Michał Sieczka Zastosowanie spersonalizowanych systemów rekomendacyjnych jako potencjał dla badań socjologicznych – na przykładzie portalu filmowego
 22. Katarzyna Rączy, Marek Osewski, Zuzanna Skóra Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania na materiale prezentowanym w postaci listy zwierząt
 23. Tomasz Żuradzki Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych