II Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

W poszukiwaniu straconego paradygmatu…
25-27 kwietnia 2008

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej.

W tym roku przewodnim tematem naszej konferencji będzie samoświadomość kognitywistyki. Tytuł II KKK jest przekorny: kognitywistyka nie miała dotąd jednolitego paradygmatu i nie jest pewne, czy kiedykolwiek go wypracuje. Chcielibyśmy, aby istotną częścią naszej konferencji były rozważania nad tym przyszłym/możliwym/niedoszłym paradygmatem, który pozwoliłby ujednolicić badania prowadzone w obrębie rozmaitych “nauk kognitywnych”.

Wydaje się dziś, że przynajmniej jedna z dyscyplin związanych z kognitywistyką mogłaby (i zapewne chciałaby) dostarczyć takiego paradygmatu dla pozostałych nauk, a są nią neuronauki. Stąd w ramach II KKK chcielibyśmy postawić pytania: czy neuronauki mogą być podstawą i paradygmatem dla nauk kognitywnych? Jaki jest stan obecny i perspektywy na przyszłość neuronauk?

Tym niemniej jesteśmy przekonani, że rozważania o charakterze metodologicznym, choć niezbędne, nie powinny przysłaniać rzeczywistej pracy naukowców. Dlatego podczas II KKK chcielibyśmy również dowiedzieć się, czym obecnie zajmują się młodzi polscy “kognitywiści”, tj. ci wszyscy, którzy badają ludzkie poznanie: psycholodzy, neurolodzy, filozofowie, językoznawcy, antropolodzy, informatycy itd.

Zapraszamy więc studentów, doktorantów i młodych naukowców do nadsyłania propozycji referatów do trzech bloków tematycznych:

Blok I Metodologiczny

W tym bloku chcielibyśmy umieścić referaty dotyczące przede wszystkim następujących tematów:
 • Czy kognitywistyka potrzebuje jednolitego paradygmatu?
 • Czy kognitywistyka może mieć jednolity paradygmat?
 • Jakimi metodami najlepiej badać ludzkie poznanie?
 • Czy istnieje i czy może istnieć kognitywistyka jako odrębna nauka?
 • Czy jest nam ona potrzebna?
 • Czy ma ona przyszłość?
 • Jakie są mocne strony, a jakie ograniczenia kognitywistyki?

Oczywiście, mile widziane będą również referaty poruszające inne zagadnienia związane z szeroko rozumianą metodologią nauk kognitywnych.

Blok II Neuronauki

Zapraszamy do nadsyłania referatów na dowolne tematy związane z neuronaukami, ale w szczególności liczymy na wystąpienia dotyczące następujących zagadnień:
 • Czy neuronauki mogą dostarczyć paradygmatu dla nauk kognitywnych?
 • Czy neuronauki mogą zastąpić nauki kognitywne?
 • Metodologia neuronauk.
 • Przeszłość i przyszłość neuronauk.

Blok III Otwarty

Do tego bloku proponować można referaty “przedmiotowe”, dotyczące dowolnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianych nauk kognitywnych. Zostanie on podzielony na sekcje tematyczne.

Informacje organizacyjne

Propozycje tematów referatów wraz z abstraktami (500-1000 znaków) należy nadsyłać do dnia 25 marca 2008 za pomocą formularza rejestracyjnego

Do końca marca autorzy otrzymają decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 18 kwietnia na konto (UWAGA – po terminie słuchacze mogą nadal wnosić opłatę na konto, bądź bezpośrednio u organizatorów konferencji):

09 1160 2202 0000 0000 4973 7004

Bank Millenium
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK
Piastowska 47
30-067 Kraków

Koniecznie z dopiskiem “II Krakowska Konferencja Kognitywistyczna”

Opłata wynosi 30 zł i jest obowiązkowa dla referentów. Obejmuje ona udział w konferencji, materiały konferencyjne (w tym egzemplarz pokonferencyjnej publikacji) oraz trzy obiady. Również słuchacze konferencji mogą uiścić tą opłatę, aby otrzymać wszystkie materiały oraz obiady. Poza tym udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkim uczestnikom spoza Krakowa, zarówno referentom, jak i słuchaczom, oferujemy dwa noclegi w cenie 40 zł (łącznie). Zainteresowani noclegiem powinni wnieść opłatę do dnia 10 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność wpłat.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@kognitywistyka.eu