Rocznik Kognitywistyczny – tom II/2008

Leopold Hess, Tomasz Konik, Aleksander Pohl, Marta Siedlecka,

Jadwiga Sitnicka redackja

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

ISBN: 978-83-233-2699-1 ISSN: 1689-927XSpis treści:

 1. Dariusz Asanowicz, Marta Siedlecka, Łukasz Michalczyk “Interdyscyplinarne podejście do badań mechanizmów uwagi jako model badawczy dla kognitywistyki?”, s. 9 – 16
 2. Krzysztof Cipora “Specyficzne (czy może „specyficzne”?) typy reprezentacji umysłowych: Reprezentacje Linearne”, s. 17 – 22
 3. Natalia Gawron “Rozumienie i odtwarzanie tekstów oraz rozumienie języka figuratywnego przez chorych w wczesnymi zespołami otępiennymi”, s. 23 – 30
 4. Mateusz Jakitowicz “Nastawienie w rozwiązywaniu zadania selekcyjnego Wasona. Nowe ujęcie”, s. 31 – 36
 5. Mateusz Klinowski “Funkcjonalizm obliczeniowy – kilka uwag z perspektywy ewolucyjnej”, s. 37 – 44
 6. Katarzyna Matuszewska, Joanna Szary “Wpływ afektywnego poprzedzania zdjęciami bodźców fobiotwórczych na ocenę neutralnych bodźców”, s. 45 – 52
 7. Agnieszka Pluta “Co kryje się pod pojęciem teorii umysłu oraz jak ją badać?”, s. 53 – 60
 8. Krzysztof Skonieczny “Teleologiczne neurony, czyli o możliwej przydatności filozofii dla kognitywistyki”, s. 61 – 66
 9. Marta Sobańska “Liczący umysł. O mechanizmach poznawczych warunkujących wykonywanie prostych obliczeń”, s. 67 – 76
 10. Piotr Styrkowiec “Płynna uwaga. Projekt badań dotyczących ruchu płynnego podążania i funkcjonowania uwagi wzrokowej”, s. 77 – 84
 11. Marcin Wróbel “Metoda lezyjna jako implementacja modularnej teorii umysłu”, s. 85 – 92
 12. Bartosz Zieliński “Segmentacja i selekcja cech jako jeden z podstawowych problemów w rozpoznawaniu obrazów medycznych”, s. 93 – 104
 13. Michał Żebrowski “Modularna teoria umysłu”, s. 105 – 112