III Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

Język odnaleziony…
13-15 marca 2009

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej, która odbędzie się w dniach 13-15 marca 2009 w Krakowie.

W tym roku tytuł Konferencji brzmi: „Język odnaleziony”. Chcemy, aby tym razem język, jako jedno z centralnych zagadnień kognitywistyki, stał się przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji. Proponujemy, aby debata toczyła się na dwóch poziomach: z jednej strony możemy rozpatrywać języki sztuczne i naturalne we wszystkich ich aspektach, a z drugiej strony, przyjrzeć się językowi jakiego dostarcza sama kognitywistyka.

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do przesyłania referatów. Najciekawsze z nich ukażą się w pokonferencyjnej publikacji – trzecim tomie „Rocznika Kognitywistycznego”.

Informacje organizacyjne

Propozycje tematów referatów wraz z abstraktami (500-1000 znaków) należy nadsyłać do 31 stycznia 2009 za pomocą formularza rejestracyjnego

Długość wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut (dodatkowo przewiduje się 10 minut na dyskusję).

Do 10 lutego autorzy otrzymają decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu.

Uczestnicy, którzy chcą aby ich tekst znalazł się w pokonferencyjnej publikacji, muszą nadesłać go do dnia rozpoczęcia konferencji.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 20 lutego na konto (UWAGA – po terminie słuchacze mogą nadal wnosić opłatę na konto, bądź bezpośrednio u organizatorów konferencji):

09 1160 2202 0000 0000 4973 7004

Bank Millenium
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK
Piastowska 47
30-067 Kraków

Koniecznie z dopiskiem “III Krakowska Konferencja Kognitywistyczna”

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł i jest obowiązkowa dla referentów. Obejmuje ona udział w konferencji, materiały konferencyjne (w tym egzemplarz pokonferencyjnej publikacji) oraz trzy obiady. Również słuchacze konferencji mogą uiścić tę opłatę, aby otrzymać wszystkie materiały oraz obiady. Poza tym udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkim uczestnikom spoza Krakowa, zarówno referentom, jak i słuchaczom, oferujemy dwa noclegi za dodatkową opłatą.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@kognitywistyka.eu

Konferencja odbywać się będzie w Nowym Gmachu Biblioteki Jagiellońskiej przy ulicy Oleandry 3.