Na III Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej
wystąpili:

 

Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Język: jak robią to mózgi?

 

Dr hab. Ewa Grabska, prof. UJ

Języki wizualne a kreatywność

 

Dr hab. Adam Przepiórkowski

Rola korpusów językowych w automatycznym przetwarzaniu tekstów

 

Prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska

“Zwrot empiryczny” w językoznawstwie kognitywnym