Harmonogram

13 marca

10:00 dr hab. Ewa Grabska, prof. UJJęzyki wizualne a kreatywność (wykład inauguracyjny) [informatyka]

11:00 mgr Iwona GrabskaInterfejs języka naturalnego w konstrukcji systemów wnioskowania diagramowego. [informatyka]

11:30 Przerwa kawowa

12:00 mgr Szymon GajekGenerowanie kształtów roślin przy użyciu języków formalnych. [informatyka]

12:30 mgr Bartosz ZielińskiJęzyki opisu kształtów w analizie obrazów medycznych. [informatyka]

13:00 Krzysztof KluzaCzy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe? [informatyka]

13:30 Przerwa obiadowa

15:00 Jadwiga SitnickaSpektakl mowy. [językoznawstwo]

15:30 mgr Daria ChmielnickaTeoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji. [językoznawstwo]

16:00 mgr Tomasz PuchaczewskiKategorie graniczne a lingwistyka kognitywna. Analiza wołacza w języku polskim. [językoznawstwo]

16:30 Przerwa kawowa

17:00 prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska„Zwrot empiryczny” w językoznawstwie kognitywnym [wykład – językoznawstwo]

18:00 mgr Barbara BrzezickaCzy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich. [językoznawstwo]

 

14 marca

10:00 mgr inż. Emilia WołowiecJęzyk naturalny jako pomost między danymi cyfrowymi maszyny a rozumieniem człowieka. [informatyka]

10:30 mgr inż. Aleksander PohlParsowanie haseł w słownikach bilingwalnych. [informatyka]

11:00 mgr inż. Leszek Gajęcki, prof. zw. dr hab. inż. Ryszard TadeusiewiczModelowanie języka polskiego z wykorzystaniem HPSG. [informatyka]

11:30 Przerwa kawowa

12:00 dr hab. Adam PrzepiórkowskiRola korpusów językowych w automatycznym przetwarzaniu tekstów [wykład – informatyka]

13:00 mgr Anna KuzioKognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ‘ramek’ kognitywnych na przykładzie wybranych debatach politycznych. [językoznawstwo]

13:30 Przerwa obiadowa

15:00 mgr Maja KittelPo co emocjom język? [filozofia]

15:30 Michał ZawidzkiCzy język naturalny ma strukturę logiczną? [filozofia]

16:00 mgr Paweł BalcerakO możliwości istnienia języka uniwersalnego w kontekście poglądów Kazimierza Ajdukiewicza. [filozofia]

16:30 Przerwa kawowa

17:00 dr Artur WachlarzCzy potrzebujemy definicji pojęcia „informacji semantycznej”? [filozofia]

17:30 Rafał CiokIntencje, zdolności i d-łańcuchy – M. Devitta teoria odnoszenia. [filozofia]

18:00 mgr Joanna SzulińskaJak odróżnić presupozycję od implikatury? [filozofia]

 

15 marca

10:00 mgr Kajetana FidlerOdnalezione pochodzenie języka – teoria Ramachandrana w sporze o pochodzenie języka i naturalną vs konwencjonalną motywację znaczenia. [psychologia]

10:30 Agnieszka CzoskaAktywacja informacji prozodycznej na poziomie zdania w czytaniu. [psychologia]

11:00 dr Piotr PodlipniakCzy istnieje odrębność przetwarzania „muzycznych” aspektów mowy? [psychologia]

11:30 Przerwa kawowa

12:00 prof. dr hab. Włodzisław DuchJęzyk: jak robią to mózgi? [wykład – informatyka]

13:00 mgr Magdalena ReuterKonfabulacje językowe w ujęciu epistemicznym. [psychologia]

13:30 Przerwa obiadowa

15:00 mgr Justyna SarzyńskaJęzyk intuicji. Rola języka w procesach pamięciowych i intuicyjnych. [psychologia]

15:30 mgr Karolina ChodorowskaCzy syntaksa dwóch języków może posiadać wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny. [psychologia]

16:00 Anna Marzecova, mgr Dariusz AsanowiczCzego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu umysłu osób dwujęzycznych, ale dotychczas nie potrafiliśmy zapytać. [psychologia]

16:30 Przerwa kawowa

17:00 Elżbieta SalaCzego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu umysłu osób dwujęzycznych, ale dotychczas nie potrafiliśmy zapytać. [psychologia]

17:30 Agnieszka KrzyżanowskaRola systemu neuronów lustrzanych w rozwoju języka. W kierunku neurobiologicznych podstaw komunikacji. [psychologia]

18:00 Joanna MusialakWielki nieobecny , czyli o języku w badaniach neuromarketingowych. [psychologia]