Rocznik Kognitywistyczny – tom III/2009

Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka

redakcja

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

ISBN: 978-83-233-2923-7 ISSN: 1689-927XSpis treści:

 1. Balcerak Paweł, “O możliwości istnienia języka uniwersalnego w kontekście poglądów Kazimierza Ajdukiewicza i Anny Wierzbickiej.”, s. 9 – 16
 2. Brzezicka Barbara, “Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia ,,umysł’’ w wybranych językach europejskich.”, s. 17 – 26
 3. Chmielnicka Daria, “Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji.”, s. 27 – 34
 4. Chodorowska Karolina, “Czy syntaksa dwóch języków może posiadać wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny.”, s. 35 – 42
 5. Ciok Rafał, “Przyczynowa teoria nazw Michaela Devitta”, s. 43 – 50
 6. Fidler Kajetana, “Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną/konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka.”, s. 51 – 58
 7. Gajecki Leszek, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.”, s. 59 – 68
 8. Gajek Szymon, “Generowanie kształtów roślin przy użyciu języków formalnych.”, s. 69 – 76
 9. Kittel Maja, “Po co emocjom język?”, s. 77 – 84
 10. Kuzio Anna, “Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ,,ramek’’ kognitywnych na przykładzie wybranych debatach politycznych.”, s. 85 – 92
 11. Kluza Krzysztof, “Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?”, s. 93 – 100
 12. Marzecowa Anna, Dariusz Asanowicz, “Czego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu dwujęzycznego umysłu, ale dotychczas nie potrafiliśmy zapytać. ”, s. 101 – 108
 13. Podlipniak Piotr, “Czy istnieje odrębność przetwarzania ,,muzycznych’’ aspektów mowy?”, s. 109 – 116
 14. Pohl Aleksander, “Automatyczna analiza składniowa haseł w słowniku dwujęzycznym.”, s. 117 – 124
 15. Sala Elżbieta, “Komunikacja międzygatunkowa w badaniach z zakresu porównawczej psychologii kognitywnej. ”, s. 125 – 132
 16. Sarzyńska Justyna, “Język intuicji. Rola języka w procesach pamięciowych i intuicyjnych.”, s. 133 – 138
 17. Sitnicka Jadwiga, “Spektakl mowy.”, s. 139 – 144
 18. Stańczyk-Wołowiec Emilia, “Język naturalny jako pomost między danymi cyfrowymi maszyny a rozumieniem człowieka.”, s. 145 – 150
 19. Szulińska Joanna, “Jak odróżnić presupozycję od implikatury?”, s. 151 – 160
 20. Zawidzki Michał, “Czy język naturalny posiada strukturę logiczną?”, s. 161 – 169