Podczas IV Krakowskiej Konferencji
Kognitywistycznej
wystąpią:

 

Dr Stefan Florek

Co cennego dla umysłu kryją płótna mistrzów? Malarstwo z perspektywy kognitywistycznej

 

Dr Sebastian Kołodziejczyk

Filozoficzne zaplecze kognitywistyki

 

Dr inż. Maciej Piasecki

Nieontologiczna sieć leksykalnych relacji semantycznych

 

Prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Wpływ depresji i starszego wieku na procesy rozumowania oraz na poziomy rozumienia tekstu