Dwa argumenty za opcją odpowiedzi Nie-wiem oprócz opcji Tak/Nie w anonimowych testach zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych

Chmiel, I., Górkiewicz, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.001.0405

Streszczenie

W relacjonowanym eksperymencie badano zachowanie się respondentów w dwóch pozornie równoważnych sytuacjach. W pierwszej sytuacji badani mogli uchylać się od odpowiedzi na postawione pytania tylko nie odpowiadając ani Tak, ani Nie. W drugiej sytuacji mogli dodatkowo wybrać odpowiedź Nie-wiem. Stwierdzono, że nawet w anonimowych badaniu, ci sami respondenci w pierwszej sytuacji wyraźnie częściej uciekają się do zgadywania Tak czy Nie, niż w drugiej sytuacji. Tym samym, opcja Nie-wiem stwarza większe szanse pozyskania informacji niezaszumionej. Dzięki temu, z większą pewnością można oceniać jakość gromadzonych danych na podstawie zależności pomiędzy deklarowanym poziomem niepewności, a proporcją odpowiedzi zdecydowanych, Tak lub Nie.

Słowa kluczowe

odgadywanie, zgadywanie, wiarygodność