Neuropoznawcze modele przestępczości i ich zastosowanie w psychologii sądowej na przykładzie diagnostyki dewiacyjnych preferencji seksualnych

Banaś, P., Kasparek, K.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.010.0414

Streszczenie

Artykuł dotyczy zastosowań neuronauki poznawczej w psychologii i seksuologii sądowej. Wiele badań wskazuje, że osoby antyspołeczne przejawiają deficyty w obszarze brzuszno-środkowej kory przedczołowej (VMPF) i związanych z nią funkcji zarządczych (FZ). Osoby te mają problem z uczeniem się, dyskontowaniem nagród i stosowaniem się do reguł. Teoria markerów somatycznych tłumaczy to w kategoriach zaburzeń w tworzeniu asocjacji między sytuacją bodźcową a nagrodą lub karą (funkcja VMPF). Testy angażujące VMPF powinny więc różnicować między grupami kontrolnymi a osobami przejawiającymi zachowania antyspołeczne. Teorię potwierdzają liczne badania mierzące sprawność FZ sprawców przestępstw seksualnych. Deficyty w zakresie FZ wykorzystywane są w diagnostyce dewiacyjnych preferencji seksualnych.

Słowa kluczowe

funkcje zarządcze, dewiacyjne preferencje seksualne, przestępcy seksualni, diagnoza preferencji seksualnych