Zespół Aspergera, nauki ścisłe i kultura nerdów

Migdał, P., Krawczyk, S.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.011.0415

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę wybranych aspektów psychologicznych i kulturowych zespołu Aspergera, stanowiącego łagodną formę autyzmu. Prezentuje charakterystyczny dla tego zespołu styl myślenia, który jest następnie porównywany ze stylem przyjmowanym w naukach ścisłych. Pod względem sposobu funkcjonowania społecznego osoby z zespołem Aspergera zestawiane są z tzw. nerdami (ludźmi o podwyższonej inteligencji i pogłębionych zainteresowaniach, którzy mają jednocześnie pewne trudności społeczne). Badania empiryczne potwierdzają związek między myśleniem autystycznym a poznaniem naukowym. Obserwacja ta może mieć praktyczne znaczenie m.in. dla edukacji osób z cechami autystycznymi.

Słowa kluczowe

zespół Aspergera, autyzm, nauki techniczne, nauki ścisłe, nerd, geek