Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii

Łukowska, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.012.0416

Streszczenie

Niniejsza praca stanowi przegląd dotychczasowego zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w praktyce psychologicznej. W pierwszej części pokrótce omawia się zagadnienia związane z wirtualną rzeczywistością, zwracając szczególną uwagę na pojęcie imersji. Następnie wskazuje się na podstawowe korzyści płynące z zastosowania technologii VR w psychologii. W ostatniej części przytacza się szereg przykładów ich implementacji w ramach terapii behawioralnej, oceny i treningu funkcji poznawczych oraz w łagodzeniu bólu. Prace wieńczy wypunktowanie ograniczeń związanych ze stosowaniem technologii VR w praktyce psychologicznej.

Słowa kluczowe

wirtualna rzeczywistość, zaburzenia lękowe, terapia behawioralna, ból