Czy maszyny potrafią zrobić coś zupełnie nowego? Pytanie na temat ograniczeń kreatywności, albo powrót do zarzutu Lady Lovelace

Makowski, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.013.0417

Streszczenie

Wraz z rozwojem nauk o sztucznej inteligencji, zasadnym stawało się pytanie o granice kreatywności maszyny/programu - uznanego za inteligentny. Już w 1950 Turing świadom problemu, odwołał się do niego w odpowiedzi na tzw. zarzut Lady Lovelace. W swojej pracy staram się ukazać, dlaczego odpowiedź Turinga nie może wydawać się satysfakcjonująca. W ramach repliki zaprezentowane zostaną dwa teoretyczne przykłady programów, które spełniają wymagania kreatywności Turinga, a jednocześnie nie generują postępu jakościowego. Wydaje się, że dopiero zmiany jakościowe umożliwiają spontaniczne tworzenie sztucznych meta-algorytmów omijających ograniczenia nałożone przez programistę. Omówiona zostaje również teoria amalgamatów kognitywnych jako przykład meta-regulatora służącego postępowi jakościowemu.

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja, kreatywnosc, amalgamat kognitywny, Turing, algorytm kreatywny