Kognitywistyka w edukacji – zastosowanie metody RECITO w procesie nabywania, usprawniania i utrwalania umiejętności czytania oraz reedukacji dzieci z zaburzeniami w tym zakresie

Mańczyk, J.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.014.0418

Streszczenie

W ramach niniejszego artykułu chciałabym przedstawić propozycję nowo opracowanej metody o nazwie RECITO, która wspomaga proces czytania. Motywacją do stworzenia tego programu, było zauważenie, iż brak umiejętności biegłego czytania ze zrozumieniem stanowić może w obecnych czasach poważną przeszkodę w zdobyciu pożądanego wykształcenia. Co gorsza okazało się, iż większość z dostępnych na rynku programów reedukacyjnych nie bierze pod uwagę faktu, iż czytanie jest procesem multimodalnym, który angażuje liczne obwody w mózgu. Dlatego też po przeanalizowaniu literatury dotyczącej problematyki czytania, postanowiono przeprowadzić badanie pilotażowe, które miało na celu weryfikacje skuteczności omawianej metody.