Projektowanie użytecznych interfejsów

Matoga, B.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.015.0419

Streszczenie

Poniższy referat stanowi omówienie podstawowych zasad, które znajdują zastosowanie podczas projektowania użytecznych serwisów internetowych. Zasady te oparto o wyniki badań zaczerpnięte z psychologii poznawczej, psychofizjologii, neurofizjologii oraz innych gałęzi kognitywistyki. Prezentacja ta jest poparta psychologicznym wykształceniem autora oraz doświadczeniem zdobytym w pracy na stanowisku User Experience Designera w agencji interaktywnej, gdzie do jego obowiązków należało przede wszystkim projektowanie interfejsów oraz w firmie zajmującej się badaniem użyteczności serwisów i aplikacji, gdzie autor pracuje jako specjalista w dziedzinie użyteczności.

Słowa kluczowe

rojektowanie interakcji, użyteczność, psychologia poznawcza, percepcja, uwaga, pamięć