Badania nad procesami poznawczymi w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych – zarys problematyki

Mrozowicz, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.016.0420

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwych kierunków interdyscyplinarnych badań nad zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi, które uwzględniałyby przekonania jednostki dotyczące procesów poznawczych, rzeczywistego przebiegu i funkcjonowania tych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zarządczych. Badania prowadzone na pograniczu psychiatrii, psychologii klinicznej i kognitywistyki mogą przynieść wielostronne korzyści. Z jednej strony, mogłyby dostarczyć danych pozwalających na lepsze zrozumienie natury procesów poznawczych. Z drugiej strony natomiast, mogłyby uzupełnić obraz poznawczego funkcjonowania w zaburzeniach psychicznych, a być może w dalszej perspektywie, dostarczyć pewnych wskazówek dotyczących możliwego uzupełnienia technik terapeutycznych.

Słowa kluczowe

kontrola poznawcza, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, procesy poznawcze