Zanik procesu deszyfracji normy a jej obowiązywanie w sensie faktycznym

Piwowarczyk, W., Słupski, J.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.018.0422

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę języka norm prawnych w kontekście jego wartości poznawczej, przy założeniu, że współcześnie tworzone normy stopniowo tracą walor zrozumiałości dla adresata przepisu, będąc w istocie skierowanymi wprost do prawników. Autorzy ponadto stawiają tezę, że w prawodawstwie wzrasta tendencja tworzenia przepisów wymagających do ich zastosowania wiadomości z innych niż prawo dziedzin nauki. W celu opisania zjawiska wprowadzają m.in. pojęcie „normy specjalistycznej”, a analizując konkretne problemy prawne dowodzą doniosłości zagadnienia. Praca za pomocą narzędzi teoretycznych z pogranicza filozofii prawa i teorii języka zwraca uwagę na nasilającą się w prawotwórstwie tendencję, zmuszającą do postawienia sobie elementarnych pytań o naturę i cel istnienia prawa.