NLP – narzędzie perswazji czy sztuka manipulacji?

Drabik, A.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.002.0406

Streszczenie

Neurolingwistyczne programowanie, technika niegdyś stosowana głównie przez psychoterapeutów, obecnie narzędzie wykorzystywane coraz częściej w różnych dziedzinach działalności gospodarczej człowieka. Stosowane najczęściej przez sprzedawców, w których pracy szczególną rolę odgrywają negocjacje oraz techniki komunikacyjne. Neurolingwistyczne programowanie ma na celu nawiązanie pozytywnego kontaktu z rozmówcą, wzmocnienie siły przekazu, a także tworzenie oraz modyfikowanie wzorców myślenia i postrzegania u innych ludzi. Działania te są powodem ożywionej dyskusji pomiędzy entuzjastami doceniającymi skuteczność NLP jako narzędzia perswazji oraz krytykami dostrzegającymi negatywne jego aspekty i niewłaściwe wykorzystanie w celach manipulacji.