O ewolucyjnych źródłach niektórych muzycznych preferencji estetycznych.

Podlipniak, P.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.020.0424

Streszczenie

Muzyczne preferencje estetyczne człowieka wykazują duże zróżnicowanie. Ludzie różnią się pod tym względem w zależności od kultury, w której się wychowali, czy swoich indywidualnych doświadczeń. Świadomość tego zróżnicowania była jednym z powodów traktowania preferencji estetycznych, jako uwarunkowanych wyłącznie kulturowo. Wraz z zainteresowaniem kognitywistyki sztuką, jednym ze sposobów wyjaśnień preferencji estetycznych jest poszukiwanie ewolucyjnych źródeł ludzkich tendencji oceny estetycznej bodźców. Dzisiejsza wiedzy o przetwarzaniu muzyki przez układ nerwowy oraz rozwoju zdolności muzycznych wskazuje, że także w ocenie estetycznej muzyki obecne są pewne powszechne tendencje. W niniejszym artykule przedstawione są preferencje dla muzyki tonalnej wraz z uzasadnieniem ich genezy.

Słowa kluczowe

muzyczne preferencje estetyczne, muzyka tonalna, muzyczne zdolności poznawcze, pochodzenie muzyki, ewolucja człowieka