Zastosowanie spersonalizowanych systemów rekomendacyjnych jako potencjał dla badań socjologicznych – na przykładzie portalu filmowego

Sieczka, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.021.0425

Streszczenie

W swoim referacie postaram się zaprezentować koncepcję wykorzystania prototypowego portalu filmowego jako narzędzia badawczego. To co wyróżnia taką metodę od konwencjonalnych metod ilościowych to wielkość uzyskanej próby. Kwestia Algorytmów rekomendacyjnych i wątek uczenia się maszyn, to dziedziny, związane z pragmatycznym wymiarem nauki. Problem kwestii oceny filmu to konieczność wartościowania go za pomocą określonej skali, do czego nie jesteśmy przystosowani. Nasze osądy mogą się wahać w zależności od warunków w jakich film jest oglądany. Na ten właśnie aspekt oceny, chciałbym zwrócić uwagę. Proponowane przez mnie badanie porusza w tym względzie 4 modyfikatory oceny. Są to: I czynniki indywidualne, II kontekst grupy, III Jakość oglądanej kopii, IV stan wiedzy osoby oceniającej