Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania na materiale prezentowanym w postaci listy zwierząt

Rączy, K., Skóra, Z., Osewski, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.022.0426

Streszczenie

Eksperyment stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy efekt zakotwiczenia występuje na materiale innym niż liczbowy, w tym wypadku czy wystąpi na bodźcu w postaci listy zwierząt. Przeprowadzono dwa badania, na licealistach i studentach. W eksperymencie pierwszym prezentowano badanym listę zwierząt, ułożoną analogicznie do ciągu cyfr z badania Tverskiego i Kahnemana [1982]. Materiał prezentowany był w formie wizualnej. W drugim badaniu prezentowano inną listę zwierząt wraz z ich wagami. Elementy listy zostały odczytane na głos osobom badanym. W pierwszym badaniu nie potwierdzono występowania efektu zakotwiczenia. Natomiast w drugim przypadku badani zakotwiczali się, lecz nie na pierwszym, ale na ostatnim elemencie z listy. Wynik ten interpretujemy jako efekt świeżości.

Słowa kluczowe

heurystyka zakotwiczenia/dopasowania, materiał nieliczbowy, efekt świeżości, kanał wzrokowy, kanał słuchowy