Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych

Żuradzki, T.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.023.0427

Streszczenie

Najnowsze badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej "świadomi", niż to się do tej pory wydawało. W swoim wystąpieniu zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w swoim wystąpieniu chciałbym wskazać na istotność badań z zakresu kognitywistyki dotyczących pojęcia świadomości dla etycznej oceny pewnych praktyk medycznych.

Słowa kluczowe

stan wegetatywny, świadomość, etyka medyczna, podtrzymywanie funkcji życiowych, Owen