„Dopiero po amputacji będę kompletny” – Body Integrity Identity Disorder jako interdyscyplinarne wyzwanie. Zarys problematyki

Dudek, M.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.003.0407

Streszczenie

W referacie zwraca się uwagę na przypadłość zwaną Body Integrity Identity Disorder (BIID). Osoby nią dotknięte są przekonane, że określona kończyna nie pasuje do ich subiektywnego obrazu ciała. Tą wywołującą duży dyskomfort rozbieżność często likwidują poprzez amputacje. Po wskazaniu najpowszechniej wymienianych przyczyn amputacji zdrowych kończyn „na życzenie”, przybliża się specyfikę samego BIID ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych badań z zakresu szeroko pojmowanych neuronauk. Sugerują one wrodzoną dysfunkcję prawego górnego płacika ciemieniowego. W ostatniej części referatu wymienia się przykładowe problemy prawne, etyczne i społeczne jakie można wiązać z BIID, jednocześnie podkreślając rolę neuronauk dla prób rozwiązania tych dylematów.

Słowa kluczowe

Body Integrity Identity Disorder (BIID), xenomelia, amputacja zdrowych kończyn "na życzenie", zaburzenia obrazu ciała