Walka o neuronalne terytoria. Zastosowanie zdobyczy nauk kognitywnych w badaniu naruszeń prawa o ochronie znaków towarowych

Eliasz, K.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.005.0409

Streszczenie

Neuronauki od pewnego czasu znajdują zastosowanie w prawie, często niestety ograniczając się do prawa karnego czy kryminalistyki. Jednak dziedzina praw autorskich i pokrewnych była do tej pory pomijana, co jest o tyle zaskakujące, że wybór marki czy kojarzenie logo związane są ściśle z procesami psychologicznymi i neuronalnymi. Ukazanie neuronalnego procesu podejmowania decyzji co do wyboru marki, oraz wyników eksperymentu M. Morrin i J. Jacobiego nad jej kojarzeniem dowodzi, że neuronauka powinna być stosowana w badaniu prawa autorskiego, wzbogacając decyzje sędziowskie o naukową podbudowę. Podbudowa taka tłumaczyłaby mechanizmy zacierania skojarzeń czy zjawisko „posiadania” przez najsilniejsze marki określonego miejsca w umyśle konsumenta,a także wypierania ich przez inne.