Adaptacja pryzmatyczna w rehabilitacji pacjentów z jednostronnym zaniedbywaniem przestrzeni

Grzybkowska, A.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.008.0412

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie badań nad adaptacją pryzmatyczną jako metodą rehabilitacji pacjentów z deficytem uwagi - jednostronnym zaniedbywaniem przestrzeni. Badania te mają bezpośrednią wartość aplikacyjną. Ich celem jest odkrycie mechanizmów adaptacji pryzmatycznej i jej zastosowanie w rehabilitacji neuropsychologicznej. Pacjenci z pomijaniem stronnym ignorują obiekty pojawiające się w obszarze pola widzenia, przeciwległym do lokalizacji uszkodzenia mózgu, które jest źródłem tego deficytu. Powoduje to znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wiele badań klinicznych wskazuje na pozytywne efekty, związane z zastosowaniem tej metody, inne wyniki pozwalają wątpić w skuteczność tej terapii. Nieścisłości te stanowią przedmiot kolejnych badań i rozważań nad adaptacją pryzmatyczną.

Słowa kluczowe

rehabilitacja neuropsychologiczna, adaptacja pryzmatyczna, pomijanie stronne, uwaga przestrzenna