Metody jakościowe w badaniu bólu – doniesienie z badań

Kałwak, W.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.009.0413

Streszczenie

Praca stanowi doniesienie z badań dotyczących metod jakościowych w badaniu bólu. Badania dotykają szerokich zagadnień ludzkiego doświadczenia oraz metody naukowej w psychologii. Na pierwszym etapie przeprowadzono językową analizę narracji pacjentów z bólem przewlekłym. Udowodniono, że ból jest komunikowany w zindywidualizowany sposób – ludzie używają różnych kategorii gramatycznych i środków stylistycznych, gdy opowiadają o doświadczanym przez siebie bólu. Drugi etap polegał na badaniu adekwatności kwestionariusza MPQ do badania doświadczenia bólowego.

Słowa kluczowe

metody jakościowe, badanie bólu, język bólu, narracja o bólu przewlekłym