V Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

W stronę praktyki
8-10 kwietnia 2011 – Aula Biblioteki Jagiellońskiej (ul. Oleandry 3)


UWAGA!

Nr konta: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759 Nr SAP: 2000427 (w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz numer SAP)

dane do przelewu: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 24 31-007 Kraków Konto: Pekao SA

WAŻNE! W przypadku wystąpień w których autorami są 2 osoby, płaci każda z nich!:)


W ogniu akademickich dyskusji często zapominamy, że uprawianie nauki powinno mieć też wymiar pragmatyczny. Na tę kwestię chcemy zwrócić uwagę podczas najbliższej edycji Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej.

Pragniemy zaprosić do udziału w niej wszystkich, którzy wykorzystują rezultaty badań kognitywistycznych w celach praktycznych – osoby zajmujące się przede wszystkim psychiatrią, neuromarketingiem, ekonomią, informatyką, czy zagadnieniami usability. Interesuje nas również zastosowanie kognitywistyki w naukach humanistycznych – etyce, estetyce, religioznawstwie, pedagogice czy prawie.

Chcielibyśmy też zastanowić się nad przyszłością zastosowań kognitywistyki – również nad tym, w jaki sposób dzisiejsze badania teoretyczne mogą w przyszłości zaowocować konkretnymi rozwiązaniami praktycznymi.

Zatem zarówno praktyków, jak i teoretyków serdecznie zachęcamy do nadsyłania referatów oraz uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zgłoszenia referatów (wraz z pełnym tekstem wystąpienia liczącym od 7 do 12 stron) będą przyjmowane do 14 stycznia 2011 31 stycznia 2010 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konferencji. Akceptujemy jedynie wcześniej niepublikowane artykuły, które poddane zostaną anonimowej recenzji dokonanej przez pracowników naukowych. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (i zawiera koszt 3 obiadów oraz publikacji pokonferencyjnej) i jest obowiązkowa dla referentów.

UWAGA!!! Termin nadsyłania wpłat dla słuchaczy mija 31 marca. W ramach opłaty konferencyjnej uwzględnione są wszystkie materiały konferencyjne, obiady oraz egzemplarz publikacji pokonferencyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu znajdują się w dziale Publikacja.Organizacja V Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej objęta jest
honorowym patronatem

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie