Komitet Naukowy IV Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej

Filozofia:

dr hab. Józef Bremer, prof. UJ
dr Andrzej Kapusta
dr Marcin Miłkowski
dr Mariusz Urbański

Informatyka i fizyka:

prof. dr hab. Maciej A. Nowak
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
dr hab. Andrzej Bielecki
dr hab. Ewa Grabska, prof. UJ
dr hab. inż. Marek Skomorowski, prof. UJ
dr inż. Jakub Barbasz
dr Michał Cieśla
dr Maciej Piasecki
dr Igor Podolak

Psychologia i neuronauki:

dr Marek Binder
dr Adam Chuderski
dr Krystyna Golonka
dr Piotr Przybysz
dr Michał Wierzchoń

Pozostałe dziedziny:

dr Michał Araszkiewicz – prawo
dr Izabela Gatkowska – językoznawstwo
dr Krzysztof Korżyk – językoznawstwo
Katarzyna Żyła – neuromarketing